Zoeken in de titels op deze website:

Auteurs

Ing. R. (Rienk) Visser (hoofdredacteur)

Rienk Visser begon in 1968 als technicus bij de Elektrotechnische afdeling van Grontmij/Technical Management. Al vrij snel daarna specialiseerde hij zich in het ontwerpen van verlichting. Door zijn bijdrage aan diverse grote projecten en het volgen van postacademische cursussen en gastcolleges rond verlichting en de toepassing ervan, heeft hij veel ervaring en kennis opgedaan met betrekking tot verlichting in en rondom gebouwen.

Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar toepassingen van verlichting in de praktijk en de ontwikkeling van mogelijkheden voor toepassing van nieuwe lichtbronnen. Verder is hij regelmatig spreker op nationale en internationale congressen en tijdens workshops en seminars. Ook publiceert hij regelmatig in vakbladen en heeft hij twee boeken geschreven over toepassingsmogelijkheden van verlichting. Inmiddels is hij gepensioneerd en werkt als zelfstandig lichtontwerper en - adviseur.

Prof.ir. W.J.M. (Wout) van Bommel

Wout van Bommel heeft ruim 35 jaar bij Philips Lighting gewerkt in verschillende lichtapplicatiefuncties. Hij was verantwoordelijk voor het internationale Lighting Design and Application Centre (LiDAC) van Philips. Hij heeft onderzoek gedaan op het gebied van straat-, sport- en binnenverlichting. Van 2003 tot 2007 was hij president van de Commission Internationale de l'Eclairage, CIE.

Verder is hij bestuurslid van de Nederlandse Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG). Sinds meer dan 20 jaar is hij docent aan de Hogere Verlichtingskunde (HVK) en Middelbaar VerlichtingsTechnicus opleidingen van ROC Midden Nederland in Utrecht. In 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Fudan Universiteit in Shanghai. Inmiddels heeft hij meer dan 100 publicaties op zijn naam staan. Met zijn grote internationale ervaring op verlichtingsgebied adviseert hij nu als onafhankelijk lichtconsultant onder andere lichtontwerpers, onderzoekers, bedrijven, gemeenten en overheidsinstanties in binnen- en buitenland.

Robert Jan Vos

Robert Jan Vos is sinds 1987 actief als lichtontwerper en -adviseur. In dat jaar begon hij als elektrotechnisch tekenaar/ontwerper. Gelijktijdig was hij actief als freelance belichter voor tv. Na enkele jaren als lichtontwerper en technisch adviseur bij ERCO, zette hij in 1998 zijn carrière voort als onafhankelijk ontwerper bij het Lichtatelier van Grontmij/Technical Management, de laatste vijf jaar als afdelingshoofd.

In juni 2009 is hij zijn eigen ontwerpbureau gestart: Robert Jan Vos Lichtontwerp en -advies. Hij ontwerpt, adviseert, publiceert en spreekt regelmatig op congressen, seminars en workshops.Bovendien is hij onder andere bestuurslid van de NSVV, voorzitter van de NSVV-commissie Ledverlichting en lid van de adviescommissie OV LED-pilot van SenterNovem.

Ing. T.D.J. (Ton) van den Brink

Na zijn studie Elektrotechniek is Ton van den Brink in 1973 bij Rijkswaterstaat gaan werken bij de afdeling Verlichting van de toenmalige Dienst Verkeerskunde. Eerst was hij adviseur voor verlichtingsprojecten van rijkswegen, later richtte hij zich steeds meer op fundamenteel onderzoek. Daarbij trad hij op als initiatoren opdrachtgever voor onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van openbare verlichting.

Daarnaast was hij lid van commissies en werkgroepen van NEN, NSVV, CIE en de Taskforce van minister Cramer op het gebied van Openbare Verlichting en Tunnelverlichting. De afgelopen jaren was hij vooral betrokken bij projecten rond de invloed van verkeersgedrag op verkeersmanagement. Sinds juni 2012 is hij met pensioen.

P.J.M. (Paul) Settels Eur.Erg.

Van huis uit is Paul Settels elektrotechnicus. Vervolgens heeft hij zich gespecialiseerd in de verlichtingskunde. Vanuit de verlichtingskunde is zijn aandacht steeds meer naar 'de mens aan het werk' (ergonomie) gegaan. Als gecertificeerde 'European Ergonomist' met een brede deskundigheid van de vele aspecten van de werkende mens, is hij meer en meer gespecialiseerd geraakt in de visuele aspecten van de ergonomie.

Sinds begin jaren 1980 werkt hij bij ING en thans bij HR Nederland Health & Safety als senior consultant, Safety, Health & Safety als senior consultant Safety, Health Services & Ergonomics. Zijn aandachtsgebied omvat heel ING Nederland met alle dochters. Daarnaast is hij voorzitter van de NSVV-commissie Binnenverlichting en lid van andere ergonomie- en arbonormcommissies en -werkgroepen en -beroepsgroepen.

Ing. P.K. (Koen) Smits

Koen Smits rondde begin 2000 zijn studie Industrieel Product Ontwerpen in Den Haag succesvol af met het ontwerp van een koudkathode gevelarmatuur. Hij werkte bij een fabrikant van projectverlichting (utiliteitsverlichting) en na enkele jaren maakte hij de switch naar onafhankelijk lichtontwerper en -specialist bij een ingenieursbureau in Amersfoort. Met ingang van 1 januari 2009 is Koen Smits medevennoot van Lichtconsult.nl, een onafhankelijk bureau dat zich toelegt op het ontwerpen met en het meten van licht en verlichting.

Sindsdien heeft hij uiteenlopende projecten uitgevoerd en lezingen gegeven voor diverse opdrachtgevers, variërend van grote adviesbureaus en overheidsinstanties tot architecten en schoolgemeenschappen.

Dr. A.D. (Ariadne) Tenner

Ariadne Tenner heeft na haar promotie in de natuurkunde in ruim 20 jaar bij Philips Lighting deskundigheid opgebouwd op het gebied van licht en verlichting en het effect dat licht heeft op mensen. Ze heeft veel onderzoek verricht, zowel fysisch onderzoek als belevingsonderzoek met proefpersonen. Daarnaast heeft ze veel ervaring met het overbrengen van kennis en het begeleiden en coachen van collega's, promovendi en studenten. Sinds 2011 heeft ze een zelfstandige onderneming, Lichtadvies- en ondersteuningsbureau Tenlight.