Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

2. Ontwerp

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-06-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontwerp van noodverlichting

Om een noodverlichtingsinstallatie goed te kunnen ontwerpen is een systematische aanpak noodzakelijk. Door deze stapsgewijs uit te voeren ontstaat in de eerste plaats een goed beeld van de aanwezige vluchtmogelijkheden en de risico’s in en buiten het betreffende gebouw. Dit dient te zijn gebaseerd op NEN-EN 1838. Op basis hiervan kan worden vastgesteld welke noodverlichting dient te worden toegepast en aan welke eisen deze moet voldoen. Alle brandmeldpunten, brandbestrijdingsmiddelen, veiligheidsvoorzieningen en vluchtroutes moeten op een tekening op schaal 1:100 worden vastgelegd. Dit is nodig voor het aanvragen van een gebruiksvergunning.

Een stappenplan moet in grote lijnen worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren