Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

2. Ontwerp

  • Bijgewerkt tot: 19-06-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Duitse ontwerpers en fabrikanten van verlichtingsarmaturen

Duitsland kent een rijke historie van ontwerpers van verlichtingsarmaturen en -fabrikanten.

Bauhaus

De meer seriematige vervaardiging van verlichtingsarmaturen vond onder andere z’n oorsprong in het Bauhaus, een bijzonder kunstonderwijsinstituut in Duitsland. Uitgangspunt hierbij was wel dat de werkstukken aan hoge esthetische en tevens technische eisen moesten voldoen. Het product moest bovendien een bijdrage leveren aan een menswaardigere omgeving en integratie van de kunst in het dagelijks leven.

Voor wat betreft de ontwikkeling van verlichtingsarmaturen zijn vooral de metaal- en glaswerkplaats van belang geweest. In de periode tussen 1923-1928 werd hierin een aantal verlichtingsarmaturen ontworpen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren