Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Parkeergarages

Algemeen

Betreffende het ontwerp van de verlichting van openbare parkeergarages zijn in Nederland twee normen. Dit zijn NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen en NEN 2443: ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’.

In de eerste norm is een tabel opgenomen, waarin voor een aantal locaties in openbare parkeergarages eisen voor de verlichting zijn vermeld. Dit is ook het geval voor de tweede norm, zij het dat de tabellen (nog) niet geheel in overeenstemming zijn met elkaar.

In NEN 2443 is aangegeven dat de norm niet van toepassing

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren