Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Verlichting onderwijsgebouwen

Een mens leert een leven lang; in de moderne kennismaatschappij wordt verwacht dat steeds nieuwe kennis opgenomen wordt en nieuwe vaardigheden aangeleerd. Dit is immers noodzakelijk in een wereld die steeds technischer en complexer wordt.

Het begint al, spelenderwijs, in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, maar vrij snel begint het echt op de basisschool met het aanleren van basisvaardigheden, zoals kleuren binnen de lijntjes en daarna steeds een stapje verder met bijvoorbeeld rekentaken en taaloefeningen.

Na het doorlopen van het basisonderwijs volgt het voortgezet- en beroepsonderwijs met natuurwetenschappelijke en praktische vakken. Eventueel kunnen nog probleemoplossende capaciteiten en leerstrategieën

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren