Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Musea, galeries en tentoonstellingsruimten

Musea en andere collectiebeherende instellingen hebben als doelstelling om objecten te verzamelen, te bestuderen, beschikbaar te stellen aan derden en te tonen aan het publiek en tevens om ze zo goed mogelijk voor het nageslacht te bewaren.

Een belangrijk doel van museumverlichting is dus dat de bezoeker de tentoongestelde voorwerpen goed moet kunnen zien, in een uitnodigend en aantrekkelijk verlichte ruimte. Meestal ligt het accent in het lichtontwerp op het uitlichten van de objecten, maar verlichting van de ruimte waarin deze zich bevinden is net zo belangrijk. Zeker wanneer de architectuur van gebouw en interieur de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren