Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Aanlichten van gebouwen en objecten

Om gebouwen en objecten in de openbare ruimte zichtbaar te maken door middel van kunstverlichting kunnen tal van redenen zijn. Onder andere kunnen worden genoemd:

  • herkenning;

  • beveiliging;

  • aandacht vestigen;

  • bepaalde uitstraling geven;

  • stadsverfraaiing/bevordering toerisme.

Aanlichting van gebouwen en objecten is op zeer verschillende manieren mogelijk. Dit zowel wat betreft de wijze waarop ze worden aangelicht, maar ook wat betreft de toe te passen verlichtingsmiddelen en de plaatsing ervan. Hierbij moet rekening worden gehouden met tal van factoren die bepalend zijn voor de beleving van het aangelichte object, maar tevens met de invloed ervan op de omgeving. Belangrijk zijn met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren