Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Richtlijnen en regulering voor het beperken van lichthinder

In 2014 is de Richtlijn Lichthinder door de NSVV uitgegeven. Hierin is de geactualiseerde inhoud opgenomen van een aantal eerdere publicaties over dit onderwerp, aangevuld met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling uit gebouwen. Tevens is hierin uitgebreid aandacht besteed aan de dynamiek in de reclameverlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties in de wijdere omgeving.

In 2017 is de tweede druk van de richtlijn beschikbaar gekomen, waarin een aantal wijzigingen zijn opgenomen.

De richtlijn is mede gebaseerd op de CIE-publicaties 126 en 150 en onderzoek door TNO.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren