Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Ontwikkeling luminantiemeters

Luminantiemeters zijn meters waarmee de luminantie wordt gemeten, de fotometrische maat voor helderheid, namelijk de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid (in cd/m2) loodrecht op de kijkrichting.

De oude visuele fotometers waren in wezen luminantiemeters. Immers de luminanties van een uitwendig meetvlak en een inwendig referentievlak moesten door filtering of afstandsvariatie aan elkaar gelijk gemaakt worden.

De volgende afbeelding toont ook twee eenvoudige visuele luminantiemeters en wel middenvoor de Luckiesh-Taylor Brightnessmeter met een ijkbronnetje uit de jaren 30 en rechtsachter de laatste visuele luminantiemeter van Schmidt & Haensch uit de jaren 60.

afbeelding

Zes spotluminantiemeters

De eerste elektronische luminantiemeters ontstonden al in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren