Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Europese richtlijnen en verordeningen inzake Ecodesign en Energielabel

    Richtlijn 2009/125/EG van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vastleggen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. Energie Label Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren