Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

2 Lichtvervuiling en lichthinder

Lichthinder en lichtvervuiling zijn woorden die veel en vaak door elkaar gebruikt worden.

Lichtvervuiling

Onder lichtvervuiling wordt overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 245/2009 verstaan:

de som van alle negatieve effecten van kunstlicht op de omgeving, met inbegrip

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren