Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

6 Zonering en dagindeling

6.1 Zonering

Voor de in hoofdstuk 5 genoemde parameters zijn in deze richtlijn grenswaarden opgenomen, waarden die aanvaardbaar worden geacht. Deze waarden zijn afhankelijk van de omringende, oorspronkelijk reeds aanwezige mate van verlichting in de desbetreffende omgeving. Daarmee worden zij met name bepaald door de aard van de omgeving (zoals industriegebied, woonwijk, landelijke omgeving) en de eventuele aanwezigheid van straatverlichting.

Er worden vier zones onderscheiden, gelijk aan de indeling die wordt gehanteerd in de internationale CIE publicatie 150. Voor iedere zone geldt een verschillende te hanteren grenswaarde. De omschrijving van de zones

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren