Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

7 Hinder voor omwonenden en grenswaarden

7.1 Algemeen

Bij hinder voor omwonenden wordt de hinder niet alleen veroorzaakt door lichttechnische parameters, maar ook door het feit dat de hinder meestal elke dag opnieuw optreedt. Daarnaast is niet iedereen even gevoelig voor licht. Hinder wordt dus ook bepaald door niet-fysische factoren en deze verschillen per omgeving, per bron en per persoon. De door de NSVV gehanteerde methodiek voor het vaststellen van grenswaarden is analoog aan die van de Wet geluidhinder. Daar waar deze grenswaarden niet door onderzoek kunnen worden ondersteund heeft de commissie de grenswaarden zelf bepaald, zoveel mogelijk in afstemming

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren