Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

8 Hinder voor weggebruikers en bestuurders van transportmiddelen

8.1 Algemeen

Anders dan bij omwonenden, waar de situatie permanent is, vindt eventuele hinder bij bestuurders van transportmiddelen slechts tijdelijk plaats. De effecten voor bestuurders hebben in het algemeen betrekking op een verminderd zicht door verblinding ten gevolge van felle lichtbronnen. Naarmate de kijkrichting zich meer in de richting van de lichtbron bevindt, neemt het waargenomen contrast van objecten tegen hun achtergrond af en dit maakt ze minder zichtbaar (hinderlijke verblinding) of zelfs onzichtbaar (maskerende verblinding), vooral wanneer de omgeving geheel duister is. De mate van het effect hangt af van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren