Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

5 KUNSTLICHT IN BREDER PERSPECTIEF

Er is een toenemende maatschappelijke behoefte aan duurzamere lichtoplossingen. Technische ontwikkelingen moeten die mogelijk maken. Verder wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat er een duidelijke relatie is tussen licht en het functioneren van de mens. Licht is nodig om activiteiten uit te kunnen voeren, maar is ook bepalend voor het slaap/waak-ritme, de prestaties, de concentratie, het welbevinden en mogelijk op de langere termijn voor de gezondheid. Bij het ontwerpen van een gebouw moet dus met beide, duurzaamheid en menselijk functioneren, rekening worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door meer gebruik te maken van:

  Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

  Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

  Inloggen

  Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

  Nu inloggen

  Activeren

  Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

  Boektitel activeren