Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

BIJLAGE E PROGRAMMA VAN EISEN VOOR KUNSTVERLICHTING

Het verdient aanbeveling om alle belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de kunstverlichting vast te leggen in een Programma van Eisen. Als basis hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de volgende standaardtekst:

Programma van eisen voor kunstverlichting

Met betrekking tot de uitvoering van alle van toepassing zijnde visuele taken moet de verlichting voldoen aan wat is opgenomen in de NEN-EN 12464-1 ‘Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen’. Indien van toepassing ook aan de NEN-EN 12464-2 ‘Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 2: Werkplekken buiten’. De noodverlichting moet voldoen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren